Czy wciąż warto studiować psychologię?

Jak podają dane demograficzne i socjologiczne, w najbliższych latach zapotrzebowanie na profesjonalnych psychologów i psychoterapeutów w Polsce będzie wzrastać. Stanie się tak z dwóch powodów: po pierwsze społeczeństwo polskie ma coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym, po drugie coraz częściej nie jest to już głębokie tabu rodzinne lub towarzyskie i ludzie sięgają po pomoc. Dążenie do jak najlepszej jakości życia sprawia, że kondycja psychiczna zaczyna być ważnym elementem satysfakcji życiowej. Dlatego też wykwalifikowani psychologowie, zwłaszcza zaś psychologowie dziecięcy i specjaliści w zakresie gerontologii psychologicznej, czyli wiedzy o osobach starszych w starzejących się społeczeństwach, znajdą miejsce pracy. Drugą dziedziną aktywności zawodowej psychologów będzie również – według prognoz społecznych – rynek profesjonalnej psychoterapii.

Przecież psychoterapeuta nie musi być psychologiem

Obecnie zawód psychoterapeuty jest w Polsce zawodem nieregulowanym, co oznacza, że szkołę psychoterapeutyczną w wielu nurtach i orientacjach terapeutycznych można ukończyć nie będąc absolwentem psychologii akademickiej. Sytuacja ta jednak ulegnie zapewne zmianie, gdyż trwają prace nad Ustawą o Zawodzie Psychoterapeuty i wszystko wskazuje na to, że po okresie chaosu, który panuje w Polsce obecnie na gruncie usług psychoterapeutycznych, każdy psychoterapeuta będzie musiał ukończyć studia psychologiczne zdobywając co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii. Studia psychologiczne będą nadal nie tylko przydatne intelektualnie, ale obligatoryjne na rynku usług psychologicznych.

Kompetencje miękkie

Inwestycja czasowa i finansowa w ukończenie studiów psychologicznych ma także głębokie uzasadnienie z uwagi na zmieniający się charakter umiejętności miękkich kluczowych na rynku pracy w sektorach usług i biznesu. Wiedza psychologiczna już dziś jest nieodzowna w działach personalnych firm i różnych sektorach usług biznesowych. Tendencja ta będzie się jeszcze pogłębiać i coraz częściej specjaliści w dziedzinach marketingu, analiz rynku i zarządzania zasobami ludzkimi będą postrzegani jako psychologowie, a co za tym idzie ukończenie przez nich studiów psychologicznych stanie się wymaganiem formalnym. Już dziś wiele uczelni wyższych organizuje kierunki studiów związane z psychologią biznesu, zakładając, iż kompetencje psychologiczne są konieczne w tej grupie zawodów.

Absolwenci psychologii znajdą także zatrudnienie w wielu sektorach działań usługowych związanych z zawodami analitycznymi i inżynieryjnymi. Już dziś wielu programistów gier komputerowych i analityków inżynieryjnych social mediów opiera swoją pracę na klasycznej wiedzy psychologicznej, takiej jak teorie konfliktu, gier społecznych lub kognitywistyki. Studia psychologiczne mogą być dobrym punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesów w branżach z pogranicza inżynierii, psychologii i innych nauk o człowieku, coraz częściej traktowanych interdyscyplinarnie. Psychologia jest tutaj kluczem do wielu zawodów przyszłości opierających się na komunikacji biznesowej na linii twórca produktu sieciowego i jego odbiorca.

Studia psychologiczne są propozycją dla każdego, kto będzie się rozwijał w dziedzinach różnorodnej pracy z ludźmi, od nauczania, terapii psychologicznej i pedagogicznej, poprzez komunikację biznesową i zawody analityczno-eksperckie. Program studiów psychologicznych jest na tyle szeroki i rozwojowy, że daje on solidne podwaliny pod różne ścieżki rozwoju. Wbrew obawom wielu studentów psychologii tytuł magistra z tej dziedziny należy do przyszłościowych inwestycji edukacyjnych.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia

Related posts

Resurfacing frakcyjny, czyli laserowe odmładzanie twarzy

Dives med. Acneout – skuteczny sposób na walę z trądzkiem!

Produkty, które możemy wprowadzić do diety dziecka.