• Główna
  • Finanse
  • Łatwiejsze prowadzenie księgowości w spółce akcyjnej dzięki narzędziom FlexiSolutions

Łatwiejsze prowadzenie księgowości w spółce akcyjnej dzięki narzędziom FlexiSolutions

Księgowość w spółce akcyjnej wynika z regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to forma działalności gospodarczej stosowana przez duże przedsiębiorstwa z uwagi na fakt, że wymagany prawem polskim kapitał początkowy nie może być mniejszy niż 100 tysięcy złotych, co stanowi istotną barierę dla małych i średnich przedsiębiorców. Faktem prawnym, który doceniają właściciele spółek akcyjnych jest zasada, iż akcjonariusze nie są zobligowani do odpowiedzialności finansowej za zobowiązania płatnicze firmy. Dodatkowym ułatwieniem dla osób planujących założenie spółki akcyjnej jest zasada prawna umożliwiająca zakładanie spółek akcyjnych w Polsce przez jedną osobę. Zatem spółkę akcyjną stosunkowo łatwo założyć, o ile jest się w posiadaniu odpowiedniego kapitału finansowego.

Księgowość w spółce akcyjnej

Istotnym obowiązkiem prawnym wynikającym z prowadzenia spółki akcyjnej w Polsce jest tak zwana pełna księgowość, która z jednej strony umożliwia optymalny monitoring płynności finansowej firmy, z drugiej zaś wymaga naprawdę rzetelnej pracy i nadzoru doświadczonych pracowników. Wypełnienie tych zobowiązań prawnych w dziedzinie rozliczeń księgowych optymalizują nowoczesne narzędzia FlexiSolutions ściśle korespondujące z zasadami prawnymi obsługi księgowej obowiązującymi spółki akcyjne w Polsce.

Co wyróżnia obsługę księgową spółek akcyjnych w Polsce?

W księgowości obowiązującej prawnie polskie spółki akcyjne wymagana jest pełna księgowość. To ważny element monitorowania kondycji finansowej firmy, gdyż ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych pozwala uniknąć kryzysów wynikających ze zdarzeń niepożądanych, które są wykrywane już na etapie ich wystąpienia. Przedsiębiorca w takim systemie księgowym sprawuje pełną kontrolę nad przychodami i kosztami w swej działalności gospodarczej. Szansa na różnego rodzaju analizy ekonomiczne dokonywane na bieżąco ułatwia optymalizację zarządzania. Aby w pełni wykorzystać możliwości takich rozwiązań księgowych, warto posługiwać się jednak systemami inteligentnej księgowości, do których należą rozwiązania zastosowane w narzędziach FlexiSolutions.

FlexiSolutions – spójne narzędzia inteligentnej księgowości 

System FlexiSolutions optymalizuje procesy księgowe obowiązujące także spółki akcyjne w Polsce. Kluczowe dla księgowości narzędzie tego systemu, czyli FlexiReconciliation, zapewnia poprawność danych w ewidencji księgowej oraz pełną kontrolę nad procesem uzgadniania sald bilansowych. Niemalże całkowite wyeliminowanie ryzyka raportowania nieprawidłowych wyników finansowych spółki. Zastosowanie FlexiReconciliation to nie tylko poprawne raportowanie danych księgowych w przypadku audytu lub kontroli zewnętrznej w spółce, lecz także użyteczna integracja każdego procesu księgowego w firmie, dająca jej obraz finansowy i umożliwiająca trafne prognozowanie przyszłych strategii rozwojowych. Rozwiązania takie jak: uzgodnienia sald finansowych, kontrola funkcjonowania każdego konta firmowego, poręczne formularze uzgodnieniowe i kontrola menadżerska zapewniają spółce najwyższej jakości obsługę księgową. Rzetelna praca w oparciu o zestawienia sald i obrotów księgi głównej, skutecznie ułatwia zarządzanie pełną księgowością i umożliwia pełną zgodność działań księgowych spółki z regulacjami prawnymi ją obowiązującymi oraz przyjętym procedurami wewnętrznymi. System FlexiReconciliation jest także poręczny w archiwizacji i opracowaniach szczegółowych danych księgowych w spółce.

Choć prowadzenie pełnej księgowości w spółce akcyjnej może być zadaniem uciążliwym, dzięki rozwiązaniom oferowanym przez FlexiSolutions mamy pewność, że zarządzanie danymi będzie odbywać się sprawnie, a błędy ludzkie zostaną skutecznie zminimalizowane.

Inspirowane: Flexisolutions.pl – systemy business intelligence

Related posts

Jak zarabiać online?

Jak sprawdza się wiarygodność płatniczą?

Legalna praca za granicą z polskim biurem pośrednictwa