• Główna
  • Biznes
  • Monitoring floty przewozów pasażerskich – kontrola opóźnień i wygoda dla pasażerów

Monitoring floty przewozów pasażerskich – kontrola opóźnień i wygoda dla pasażerów

Jakiś czas temu na rynku oprogramowania pojawiły się rozwiązania pozwalające uzyskać pełny obraz rzeczywistego stanu i organizacji pracy firmowej floty transportowej. Oferta jest kierowana zarówno do podmiotów profesjonalnie zajmujących się transportem – firm spedycyjnych, kurierskich oraz dla transportu osobowego, jak i do podmiotów posiadających w swoich zasobach przynajmniej kilka samochodów służbowych, wykorzystywanych różnorodnie do bieżących potrzeb związanych z działalnością firmy. Obydwie grupy dostają narzędzie pozwalające w sposób znaczący poprawić organizację pracy taboru oraz znacznie zmniejszyć generowane dotąd koszty.

Nowoczesne rozwiązania monitorujące jako inwestycja w jakość obsługi transportowej

Narzędzia monitorujące czas pracy kierowców, sposób prowadzenia pojazdów oraz ich stan techniczny, to niesłychana pomoc dla osób zajmujących się obsługą i organizacją pracy floty pojazdów firmowych. W przypadku firm zajmujących się przewozami pasażerskimi, pojazdy – najczęściej wielkogabarytowe (busy, autokary), ale również i samochody osobowe (np. taksówki) – służą jako podstawowe narzędzie pracy kierowców oraz nieodzowny element działalności firmy. Stąd oczywiste jest, że wszystkie problemy techniczne, niedociągnięcia wynikające z zaniedbań organizacyjnych czy zwyczajne sytuacje losowe odbijają się na jakości obsługi pasażerów, a tym samym na wizerunku przedsiębiorstwa. Dlatego, dla tych podmiotów inwestycja w nowoczesne oprogramowanie jest kluczowym elementem rozwoju i dbałości o zachowanie wysokiego poziomu przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów działalności.

Monitoring floty przewozów pasażerskich – komu i jak służy

Zalety takiego oprogramowania można omówić na konkretnych przykładach. Weźmy jeden z lepszych produktów na rynku, dzieło wiodącego producenta map nawigacyjnych i oprogramowania dla transportu – firmy TomTom Telematics. Jednym z produktów jest platforma działająca w systemie SaaS, czyli „oprogramowanie jako usługa” o nazwie WEBFLEET.

Platforma WEBFLEET stanowi dokładne, niezawodne i nieomylne źródło informacji dla kierowców oraz osób zarządzających pracą floty transportowej. Za jej pośrednictwem możliwe są następujące działania:

  • bieżące monitorowanie rozmieszczenia poszczególnych pojazdów na mapach – śledzenie tras i szybkości przemieszczania się w odniesieniu do układu całej floty oraz aktualnego ruchu na drogach. Mając do dyspozycji takie dane, jak: średnia prędkość, czasy postojów, natężenie ruchu na trasie oraz bieżące informacje o zdarzeniach drogowych, system może wskazywać przewidywane czasy dojazdu w określone miejsce, podpowiadać alternatywne trasy oraz korelować przemieszczanie się poszczególnych pojazdów – na przykład po to, by spotkały się w określonym miejscu na trasie;
  • stała kontrola przemieszczających się pojazdów pozwala oszacować trasy o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia spóźnień lub innych problemów – to natomiast daje możliwość opracowania nowego schematu nie obciążonego tym ryzykiem;
  • w razie niespodziewanych utrudnień kierowca zgłaszający problem dostaje w czasie rzeczywistym zwrotne informacje z proponowanym rozwiązaniem – dzięki temu czas potencjalnych opóźnień jest minimalizowany, a pasażerowie mogą być o nich na bieżąco informowani, co znacznie zmniejsza stres związany z podróżą;
  • w przypadku nagłych problemów na trasie operatorzy są w stanie wytypować pojazd i kierowcę, który w najkrótszym czasie podmieni pechowy kurs, oszczędzając znaczną ilość czasu i nerwów pasażerom;
  • układając listy przewozowe dla niestandardowych przejazdów, wykorzystanie zebranych wcześniej danych o całej flocie i poszczególnych pojazdach pozwala zoptymalizować trasy oraz właściwie dobrać wielkość i rodzaj pojazdów do poszczególnych zleceń.

Wymienione przykłady stanowią jedynie wycinek możliwości, jakie otwierają się przed operatorami oraz kierowcami, którzy mogą korzystać z systemu WEBFLEET. Tym, co zdecydowanie podnosi wartość użytkową systemu jest ogromny potencjał gromadzenia i przetwarzania szczegółowych danych, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie wszechstronnych analiz kosztowych i logistycznych całej floty – zarówno w ogólnym zakresie podczas pracy nad poprawą rentowności firmy, jak i online, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Należy również podkreślić, że uzyskiwane dane są przesyłane i przechowywane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i poufności danych.

Źródło: telematics.tomtom.com – Monitoring pojazdów i zarządzanie flotą.

Related posts

Nowy Jedwabny Szlak – historyczna koncepcja – nowe możliwości

Przemysł turystyczny, czyli jak zarabiać na cudzych podróżach

Namiot garażowy – całoroczna ochrona dla Twojego samochodu