• Główna
  • Finanse
  • Przeterminowane faktury – jak odzyskać należne pieniądze?

Przeterminowane faktury – jak odzyskać należne pieniądze?

Zapewne każdy przedsiębiorca, choć raz podczas prowadzenia działalności gospodarczej, spotka się z nieuczciwym kontrahentem, który będzie zwlekał z opłaceniem faktury. Jeśli i Ty borykasz się z opisanym problemem, sprawdź, jakie możesz podjąć kroki, by odzyskać należną kwotę.

Od czego zacząć?

Na początku warto zadać sobie pytanie, jak dobrze znasz swojego kontrahenta oraz jakie relacje łączyły Was dotychczas – czy po raz pierwszy zwleka z opłaceniem faktury, czy jest to zachowanie notoryczne. Może się bowiem zdarzyć, że zaległość nie wynika ze złej woli Twojego partnera biznesowego, lecz  zwykłego, ludzkiego przeoczenia. Jeśli wcześniej współpraca z Twoim kontrahentem należała do udanych, zapewne wystarczy uprzejmie, lecz stanowczo przypomnieć o zaległości i zwrócić się z prośbą o jak najszybsze uregulowanie płatności. Nie należy jednak tracić czujności i zwlekać z interwencją, nawet w stosunku do zaufanych kontrahentów.

By wyjaśnić przyczynę nieopłacenia faktury w terminie, skontaktuj się z kontrahentem drogą mailową. Jest to jedna z najszybszych form komunikacji. Dodatkowo wiadomość e-mail może posłużyć Ci za dowód świadczący o dacie podjęcia pierwszej próby kontaktu z dłużnikiem. W razie braku odpowiedzi, ponów wiadomość. W przypadku, gdy nie odniesie to pożądanego skutku, skontaktuj się telefonicznie.

Poinformuj dłużnika o przysługujących Ci prawach

Jeśli grzecznościowa forma kontaktu nie przyniesie oczekiwanego skutku, warto poinformować dłużnika o zamiarze skorzystania z możliwości oferowanych przez prawo.

Po pierwsze uświadom kontrahenta, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów polskich (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1992 roku, III CZP 56/92), faktura może być uznana za wywołujące skutki prawne wezwanie do zapłaty, w przypadku gdy zawiera informację o sposobie i terminie zapłaty. Jeśli wystawiona przez Ciebie faktura spełnia powyższe wymogi, nie musisz przesyłać dłużnikowi osobnego wezwania do zapłaty – odsetki są naliczane automatycznie od dnia upływu terminu do zapłaty, wskazanego w fakturze.

Warto poinformować dłużnika, iż w wypadku braku uregulowania płatności wraz z odsetkami, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Droga sądowa

Jeśli wszystkie powyższe metody zawiodą, odzyskiwanie należności należy skierować na drogę sądową.

Pamiętaj, że art. 187 § 1  Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje obowiązek załączenia do pozwu cywilnego informacji o próbie mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

By uczynić zadość powyższemu wymogowi, należy wysłać dłużnikowi ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, zawierające informację, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu.

Należności z nieopłaconej faktury można dochodzić w trybie postępowania nakazowego. Jest to postępowania uproszczone i przyśpieszone, w trakcie którego sąd może wydać nakaz zapłaty (tytuł zabezpieczenia, który jest wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności).

Rozwiązanie dla niecierpliwych

Dochodzenie należności często bywa czasochłonne i stresujące. Zwłaszcza gdy decydujesz się walczyć o swoje prawa na drodze procesowej. Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów, możesz zlecić windykację profesjonalistom. Dobry windykator sprawnie i kompleksowo zajmie się procesem odzyskania Twoich długów.

W przypadku, gdy nie możesz lub nie chcesz czekać na odzyskanie pieniędzy z nieopłaconej faktury,  firma windykacyjna może okazać się najlepszym wyborem. Jej pracownicy podejmą próbę skontaktowania się z dłużnikiem i wynegocjowania dogodnego terminu spłaty. W ostateczności możesz też sprzedać swoją wierzytelność. Powyższa transakcja odbywa się w oparciu o umowę cesji i polega najczęściej na sprzedaży nie tylko samej wierzytelności, ale również roszczenia o zaległe odsetki. Sprzedając uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia pieniężnego, pozbywasz się kłopotu i zyskujesz czas. Musisz się jednak liczyć z faktem, że firma windykacyjna zaoferuje Ci mniejszą cenę niż kwota, na którą opiewała nieopłacona faktura.

Mimo że niezapłacone faktury są powodem do frustracji u każdego przedsiębiorcy, warto zachować zdrowy rozsądek. Może okazać się, że brak płatności w terminie jest wynikiem nieporozumienia. Nawet jeśli kontrahent okaże się nieuczciwy, wciąż masz szansę na odzyskanie należności.

Related posts

Nowa Ordynacja podatkowa – czego dotyczą zmiany?

Jak sprawdza się wiarygodność płatniczą?

Łatwiejsze prowadzenie księgowości w spółce akcyjnej dzięki narzędziom FlexiSolutions