• Główna
  • Dzieci
  • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – poznaj te najczęściej występujące

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – poznaj te najczęściej występujące

Zaburzenia psychiczne specyficzne dla dzieci i młodzieży są często bardzo trudne do trafnej diagnozy, a tym samym skutecznego ich leczenia, gdyż kryzysy i związane z nimi trudności rozwojowe są także normalną, zdrową formą wzrastania umiejętności psychologicznych. Pokutuje również ciągle wiele stereotypów wychowawczych obwiniających dzieci za ich nieposłuszeństwo, trudności z podporządkowaniem się regułom grupowym, skupieniem uwagi lub przejawianiem agresji i innymi zachowaniami problemowymi. W każdej z opisanych kategorii sytuacji sprawiających trudności należy poddać je gruntownej obserwacji, aby nie przeoczyć początkowej fazy zaburzeń i chorób wymagających interwencji terapeutycznych. Poznaj najczęściej występujące zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, aby móc wychwycić je w początkowym stadium i jak najszybciej poddać kontroli w procesie leczenia.

Zaburzenia psychiczne podzielane przez dzieci i młodzież z osobami dorosłymi 

Dzieci i młodzież, podobnie jak osoby dorosłe, podzielają tendencję do zachorowalności na spektrum zaburzeń depresyjnych, od epizodu depresji łagodnej do jej ciężkiej, klinicznej i nawrotowej postaci wymagającej hospitalizacji. Dzieci i młodzież borykają się również z anhedonią, czyli utratą odczuwania przyjemności, oraz dystymią, jedną z postaci zaburzeń depresyjnych o nieco łagodniejszym przebiegu. Do ciężkich zaburzeń psychicznych u dzieci, na które zapadają też dorośli, należy również schizofrenia. Dobrą wiadomością jest tutaj fakt medyczny, iż zdarza się, że schizofrenia dziecięca ulega całkowitemu wyleczeniu bez nawrotów w wieku dorosłym. W przypadku młodzieży epizody schizofrenii wraz z ich fazą psychotyczną bywają również efektem biologicznych skoków rozwojowych i po okresie pokwitania ulegają całkowitemu wygaszeniu. Każde z tych zaburzeń i chorób psychicznych zaobserwowane u dzieci i młodzieży wymagają jednak ścisłej kontroli w gabinecie psychiatrycznym i psychoterapeutycznym. Stawka zdrowia psychicznego dziecka lub nastolatka jest tutaj stawką życia.

Dziecięce i młodzieżowe zaburzenia zachowania

W wielu przypadkach dziecięce lub młodzieżowe zaburzenia zachowania, takie jak agresja, skłonność do wycofywania się lub przeciwnie – do używania przemocy są symptomami zaburzeń psychicznych. Trzeba ja bacznie obserwować, szczególnie zaś ustalić przyczynę i kontekst ich wystąpienia, gdyż łatwo jest pomylić błędy wychowawcze i ich skutki z poważnymi, wymagającymi interwencji farmakologicznej lub psychoterapeutycznej zaburzeniami psychicznymi.

Zespoły nadpobudliwości psychoruchowej, w tym zespół ADHD 

Specyficznie dziecięcym i młodzieżowym zaburzeniem psychicznym są zespoły nadpobudliwości psychoruchowej, w tym słynny już zespół deficytów uwagi znany jako ADHD. Zaburzeniom tym towarzyszy szereg zachowań problemowych u dzieci i młodzieży, takich jak przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć szkolnych, brak możliwości skupienia uwagi i problemy z pamięcią krótkotrwałą. Zaburzenia te, pozostawione bez wsparcia dla młodego człowieka, mogą (wtórnie) skutkować depresją będącą reakcją na krytykę ze strony dorosłych i odrzucenie ze strony grupy rówieśniczej.

Zaburzenia lękowe i nerwica dziecięca 

Dzieciństwo i wczesna adolescencja to również czas nasilania się zaburzeń lękowych tworzących spektrum nerwic dziecięcych, które –­ nieleczone – w dorosłości przybierają poważniejsze postaci. Do grupy tych zaburzeń należy między innymi lęk separacyjny, który sprawia, że nastolatek nie jest na przykład w stanie uczestniczyć w wyjazdowej wycieczce klasowej. Innym przykładem nerwic dziecięcych są fobie szkolne utrudniające wykonywanie obowiązków szkolnych.

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży mają dużą szansę całkowitego wyleczenia

W przypadku zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży dobrą wiadomością jest fakt kliniczny, że wraz z procesami rozwojowymi i dojrzewaniem wiele z poważnych zaburzeń i chorób psychicznych ulega całkowitemu zażegnaniu. Dlatego tak ważne jest ich wczesne zdiagnozowanie i objęcie skuteczną terapią. Tym niemniej, trafna diagnoza i terapia psychologiczna ważne są dla ogólnego prawidłowego rozwoju osobowości młodego człowieka.

Inspirowane: rodziceidzieci.com – gabinet psychologiczny

Related posts

Naturalne olejki do twarzy a rodzaj cery

Zasada bliskości podczas utylizowania odpadów medycznych

Przodozgryz – aparat ortodontyczny jest niezbędny