• Główna
  • Technologie
  • Czym są ekspertyzy hydrologiczne i kto je wykonuje? – specjalistyczny poradnik

Czym są ekspertyzy hydrologiczne i kto je wykonuje? – specjalistyczny poradnik

Mówiąc o ekspertyzach hydrologicznych, warto przypomnieć, że hydrologia to nauka zajmująca się badaniem wody w środowisku przyrodniczym. Tak więc ekspertyza hydrologiczna może sprowadzać się do rozwiązywania wielu problemów i zagadnień. Ekspertyzy te polegają na rozpoznaniu warunków wodnych na danym terenie, ich wpływu na otoczenia oraz wskazywaniem elementów kształtujących te warunki.

W jakim celu wykonuje się ekspertyzy hydrologiczne?

Rodzaj i zakres ekspertyz hydrologicznych zależy od celu ich wykonywania. Ekspertyzy hydrologiczne zlecane są m.in.:

  • dla potrzeb projektowania w gospodarce wodnej,
  • w celu oceny zagrożenia powodziowego,
  • w celu opracowania eksperckiego w sprawach sądowych,
  • dla rozpoznania warunków wodnych na etapie przygotowania inwestycji
  • w celu analizy środowiska przyrodniczego.

Ekspertyzy hydrologiczne w praktyce

Przykładowymi zastosowaniami wykorzystania ekspertyz hydrologicznych mogą być prace, mające na celu określenie zasięgu zalewania terenu podczas powodzi i ocena skutków tych zjawisk. Przeciwnym kierunkiem analiz jest ocena zasięgu, powodów i skutków suszy hydrologicznej. Badania wykonuje się również w celu określenia warunków podłoża przed wykonaniem wszelkich inwestycji budowlanych. Nieco innym rodzajem ekspertyz jest określanie warunków hydrologicznych w celach ochrony przyrody. Wykonuje się je m.in. dla parków narodowych, rezerwatów przyrody czy obszarów Natura 2000.

Wody podziemne

Badania zajmujące się oceną zasobów wód podwodnych nazwa się hydrogeologią. Natomiast działania ukierunkowane ściśle na związek wód podziemnych z gospodarką to hydrogeologia stosowana. Stosuje się ją w celu określania zasobów wód podziemnych na potrzeby odnowienia kopalni, wykonywaniu tuneli i innych wykopów budowlanych. Ważnym aspektem pracy hydrogeologa jest określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i ich migracji. Hydrogeologia stosowana jest również wykorzystywana do regulacji poziomu wód gruntowych i rekultywacją zbiorników podziemnych.

Kto wykonuje analizy hydrologiczne?

Wykonywaniem analiz i ekspertyz hydrologicznych zajmują się osoby posiadające kwalifikacje hydrologiczne, wynikające z ustawy „Prawo Wodne”. Kwalifikacje te można zdobyć, kończąc odpowiedni kierunek studiów. Wykonywanie poprawnych ekspertyz wymaga również od hydrologa wiedzy i doświadczenia zdobywanego podczas pracy z doświadczonymi hydrologami.

Gdzie szukać i ile kosztuje ekspertyza hydrologiczna?

Na rynku istnieją firmy wykonujące różne rodzaje ekspertyz, więc znalezienie wykonawcy nie jest problemem. Oprócz specjalistycznych przedsiębiorstw można również starać się o udział w analizie pracowników naukowych zatrudnionych na uniwersytetach. Ci pierwsi najczęściej zatrudniane są przy realizacji prywatnych inwestycji, natomiast naukowcy chętniej zatrudniani są przez jednostki administracyjne państwa takie jak np. parki narodowe. Cena ekspertyz hydrologicznych zależy przede wszystkim od wielkości i zróżnicowania obiektu. Wpływ na wartość usług ekspertów ma również ostateczny cel jej wykonania oraz założenia operatu hydrologicznego.

Operat hydrologiczny

Efektem pracy hydrologa jest sporządzenie operatu hydrologicznego. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące opisywanego obiektu pod względem hydrologiczno-meteorologicznym. Opisuje właściwe rozwiązania dążące do zachowania odpowiednich warunków hydrologicznych obiektu. Zawarte są w nim także metody i instrukcje wykonywania kolejnych prognoz i wskazuje metody gromadzenia danych na temat obiektu.

Prowadzone ekspertyzy hydrologiczne wymagają od wykonawcy zarówno odpowiedniej wiedzy, jak i doświadczenia. Wymagania te spowodowane są różnorodnością usług, jakie wykonują, a także zróżnicowanymi wymaganiami zleceniodawców. Prowadząc różnego rodzaju inwestycji i działań gospodarczych, opinie i wskazania eksperta hydrologii jest niezwykle ważna. Pozwala ona zapewnić bezpieczne wykonanie budowli, bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę zarówno na wodzie, jak i pod ziemią. Wykonana analiza hydrologiczna pozwala również na efektywną ochronę zasobów naturalnych oraz przyrodniczych.

Related posts

Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze hydraulicznych nożyc gilotynowych?

Jak zabezpieczać powierzchnie przed graffiti? – poradnik

Wynajem samochodów: co warto o tym wiedzieć?