• Główna
  • Biznes
  • Estoński CIT – w 2022 roku łatwiej będzie z niego skorzystać

Estoński CIT – w 2022 roku łatwiej będzie z niego skorzystać

Na początku warto powiedzieć, czym jest sam estoński CIT. To ryczałt od dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce od 2021 roku. Czy to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców?

Na czym polega ten sposób opodatkowania?

Decydując się na opodatkowanie estoński CIT, nie musisz prowadzić działalności rachunkowej. Nie ma konieczności też ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów, ani też obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Ważną informacją jest to, że podatnik nie płaci podatków regularnie, a tylko od kwoty, którą zdecyduje przenieść poza biznes. Dzięki temu zyskuje on pełną kontrolę nad wysokością i terminem opodatkowania.

Estoński CIT – to ile?

Estoński CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. Tyczy się to – małych podatników i podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Dla pozostałych podatników natomiast jest to 20% podstawy opodatkowania.

Dla kogo estoński CIT w 2022 roku?

W roku 2021 estońskim CIT mogły być opodatkowane spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak w 2022 roku krąg się poszerzył. Opodatkowane mogą być spółki proste akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne.

Jednak istnieją pewne zasady, aby móc korzystać z estońskiego CIT. Jedną z nich jest to, że wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnik nie posiada podmiotów zależnych. Innym warunkiem jest to, że przychody, które uzyskiwane są przykładowo z transakcji z podmiotami powiązanymi, pożyczek, wierzytelności, odsetek, opłat leasingowych, praw autorskich, gwarancji, poręczeń, praw własności przemysłowej – nie mogą przekroczyć 50% wszystkich przychodów. Kolejną bardzo ważną zasadą jest to, że spółki te muszą zatrudniać w oparciu o umowę o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Może być to też inna umowa, ale wydatki na wynagrodzenia innych umów stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Estoński CIT w 2022 roku

Z początkiem roku 2022 ustawodawca zlikwidował z zasad estońskiego CIT maksymalny limit przychodów. Warto przypomnieć, że w 2021 roku był ustalony na poziomie 100 mln. zł. Dodatkowo również nie ma już konieczności dodatkowego obciążenia przedsiębiorcy od nadwyżki przychodów ponad limit. Od 2022 roku mamy również do czynienia z brakiem obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Warto też wiedzieć, że w 2022 roku opodatkowaniu podlega zysk netto, ukryte zyski. Ukrytymi zyskami mogą być np. wypłacone z zysku wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, wydatki na reprezentację, zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki, kwoty pożyczek, które zostały udzielone przez spółkę udziałowcowi, wspólnikowi wraz z odsetkami, akcjonariuszowi. Może to być też nadwyżka wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji.

Estoński CIT w 2022 roku – kto nie będzie mógł skorzystać?

W 2022 roku z estońskiego CIT nie będą mogły skorzystać np. przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji. Księgowość jest istotnym elementem składowym rachunkowości. Uporządkuj swoje sprawy i dowiedz się, czy Ty będziesz mógł w tym roku skorzystać z estońskiego CIT.

Related posts

Kiedy warto rozważyć zakup stocków magazynowych?

Szkolenie HDS – możliwość większego wynagrodzenia

Stół i piec do pizzy, czyli sprzęt, którego nie może zabraknąć w dobrej pizzerii