Osuszacze chłodnicze – kiedy będą niezbędne w Twoim zakładzie?

Osuszacze chłodnicze (zwane również ziębniczymi) są popularnymi urządzeniami stosowanymi w celu usunięcia wilgoci z powietrza. Korzysta się z nich najczęściej w przemyśle chemicznym, drzewnym, lakierniczym – wszędzie tam, gdzie wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu grozi uszkodzeniem sprzętu, narzędzi, a także innych zasobów.

Rodzaje osuszaczy ziębniczych

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tych urządzeń:

  1. Osuszacze chłodnicze powietrza atmosferycznego stosuje się głównie tam, gdzie materiały higroskopijne występują w wilgotnym środowisku. Używanie osuszaczy w takich warunkach ma na celu nade wszystko niedopuszczenie do skraplania pary wodnej, a także kontrolowanie poziomu wilgoci w powietrzu. Instalowane są na halach produkcyjno-przemysłowych (najczęściej na tych, w których prowadzi się przetwórstwo i przechowywanie mięsa i wyrobów mlecznych), również w pomieszczeniach, w których składuje się materiały papierowe (takich jak archiwa).
  2. Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza używane są zwykle w celu ochrony i zapewnienia poprawnego działania sprzętu i narzędzi. Chodzi o te, które powinny mieć zapewnione suche i oczyszczone sprężone powietrze (innymi słowy – pozbawione wody, olejów i cząsteczek). Stosowanie osuszaczy przy tego typu instalacjach jest niezbędne w celu uniknięcia drogich napraw sprzętu i nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem ludzi.

Osuszacz chłodniczy – kiedy kupić?

Nabycie osuszacza ziębniczego powinny rozważyć wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają sprzęt korzystający ze sprężonego powietrza, a także firmy, które produkują, przetwarzają i/lub przechowują materiały higroskopijne. Niezbędne jest sprawdzenie, czy wykonywana działalność wiąże się z koniecznością przestrzegania pewnych norm (np. tych dotyczących poziomu wilgotności powietrza na hali magazynowej) i jakie zalecenia dotyczące poziomu wilgotności powietrza podaje producent sprzętu i narzędzi.

Wilgotność powietrza mierzy się specjalnym narzędziem zwanym wilgotnościomierzem. Zaleca się, aby do przeprowadzenia pomiarów zatrudnić profesjonalistę, który nie tylko fachowo wykona usługę, ale w razie potrzeby również doradzi zakup odpowiedniego sprzętu. Należy pamiętać, że pomiary warto wykonywać kilka razy w roku (zwłaszcza w Polsce, gdzie w skali roku występują duże amplitudy temperatury i wilgotności powietrza). Alternatywą jest zainstalowanie czujników wilgotności powietrza. Koszt przeprowadzenia pomiarów i zainstalowania czujników jest nieporównywalnie niski do strat, które można ponieść z tytułu np. awarii wynikającej z zawilgocenia.

Jaki sprzęt wybrać?

Na polskim rynku osuszaczy powietrza działa wiele firm, które oferują kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw. Przy wyborze dostawcy warto sprawdzić którzy z nich pozytywnie wyróżniają się na tle konkurencji (np. posiadając certyfikaty, oferując bardzo dobrą obsługę serwisową, itd.). Należałoby także poszukać opinii poprzednich klientów. Opłaca się inwestować w osuszacze energooszczędne i przyjazne środowisku (zużywające małą ilość czynników chłodzących, z wysokowydajnymi wymiennikami ciepła). Im lepsze parametry urządzenia, tym większa szansa, że przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji posłuży nam na długie lata.

Zakup osuszacza chłodniczego, a nawet całego systemu osuszaczy, może być niemałym wydatkiem. Często jest jednak niezbędny do prawidłowego, stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania firmy. Każdy biznes, który operuje w zamkniętej przestrzeni powinien monitorować poziom wilgotności powietrza i być świadomy zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie norm.

Related posts

Depilacja laserowa – rewolucyjna metoda usuwania zbędnego owłosienia wśród mężczyzn

Najważniejsze parametry czujników zbliżeniowych indukcyjnych

Sonda hydrostatyczna – właściwości i zastosowanie